Ideą projektu jest stworzenie w gminie Secemin mechanizmów, które pozwolą na efektywną współprace w konsultacjach społecznych pomiędzy organizacjami pozarządowymi, pracownikami samorządowymi i mieszkańcami gminy. Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Fundacją STIWEK, gminą Secemin i Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Secemin.