Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury (STIWEK) powstała na początku 2011 roku.
Swoimi działaniami Fundacja STIWEK przyczynia się do budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Twórcami i członkami zarządu są osoby od lat związane z warszawskim środowiskiem organizacji pozarządowych – Zuzanna Kulińska i Mateusz Hładki.

Poprzez realizowane projekty, twórcy i współpracownicy starają się wzmacniać środowiska lokalne i dostarczać im narzędzi do wspólnego działania.  Od 2012 roku jesteśmy też członkami Forum Ruchu Europejskiego działającego na rzecz integracji kontynentu europejskiego.

Cele statutowe działalności fundacji to:

  • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
  • kształtowanie postaw obywatelskich;
  • integracja społeczna osób niepełnosprawnych;
  • integracja społeczna cudzoziemców;
  • wzmacniania pozycji sektora organizacji pozarządowych w życiu publicznym.

Zobacz cały statut Fundacji STIWEK