Zarząd Fundacji:

Fundatorzy i obecni członkowie zarządu od lat związani są z organizacjami pozarządowymi o charakterze międzynarodowym. Posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu podmiotów pozarządowych oraz w realizacji działań w ramach trzeciego sektora.

 

Mateusz Hładki

Absolwent Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, na co dzień zajmuje się prowadzeniem projektów finansowanych z funduszy UE. Od 2001 roku aktywnie działający w środowisku NGO. Specjalizuję się w zarządzaniu projektami oraz w ekonomicznych aspektach prowadzenia podmiotów pozarządowych.