Działania

Rozeznanie rynku – studia podyplomowe

  Rozeznanie rynku – zapytanie ofertowe   STIWEK Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 18 lok. 8, 00-590 Warszawa zgodnie z  Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  w ramach rozeznania rynku,...

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług edukacyjnych w ramach projektu „Dodatkowe umiejętności – nowe możliwości” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie obejmuje w szczególności: 1. Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć specjalistycznych kształcących kompetencje personalne i społeczne uczniów. 2. Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem...

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług edukacyjnych w projekcie „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności”

Fundacja STIWEK z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 18 lok. 8, 00-590 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące: Zadanie I Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, geografii, fizyki, chemii, biologii w ramach projektu pt. „Uczniowie powiatu...

Rozeznanie rynku dotyczące usług doradczych w zakresie działań edukacyjnych

Zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących zamówienia którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na koordynowaniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli następujących  szkół : Liceum im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, Technikum nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej oraz Technikum w Małkini Górnej. Okres realizacji usługi to 01.04.2017-31.12.2018 Do...

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy, instalacji i konfiguracji oprogramowania w projekcie „Podwyższenie standardów e-administracji w 9 gminach z terenu Małopolski”

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji oprogramowania Partnerów poprzez dostawę, instalację, konfigurację oprogramowania lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe oprogramowanie (w zależności od Partnera) wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi, instalacyjnymi, w szczególności: a. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do utworzenia Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany – część I b. Dostawa (lub modernizacja), instalacja, konfiguracja...

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług edukacyjnych w projekcie „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności”

Fundacja STIWEK z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 18 lok. 8, 00-590 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące:  Zadanie I  Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć wyrównawczych z matematyki, w ramach projektu pt. „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,...

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy, instalacji i konfiguracji oprogramowania, oraz szkoleń personelu w projekcie „Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną Platformę Systemów Dziedzinowych”

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji oprogramowania Partnerów Projektu poprzez dostawę, instalację, konfigurację oprogramowania wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi, instalacyjnymi oraz szkoleniowymi, w szczególności: a. Opracowanie e-usług na platformę ePUAP – część I b. Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie wraz z instruktażem przystanowiskowym Portalu Informacyjnego o Nieruchomościach do prezentowania informacji...

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy, instalacji i konfiguracji oprogramowania, oraz szkoleń personelu w projekcie „Nowoczesna i skuteczna e-administracja”

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji oprogramowania Partnerów poprzez dostawę, instalację, konfigurację oprogramowania lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe oprogramowanie (w zależności od Partnera) wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi, instalacyjnymi oraz szkoleniowymi, w szczególności: a. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do utworzenia Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany – część I b. Dostawa (lub modernizacja),...

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy, instalacji i konfiguracji oprogramowania, oraz szkoleń personelu w projekcie „e-Urzędy przyjazne przedsiębiorcom”

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji oprogramowania Partnerów poprzez dostawę, instalację, konfigurację oprogramowania lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe oprogramowanie (w zależności od Partnera) wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi, instalacyjnymi oraz szkoleniowymi, w szczególności: a. Opracowanie oraz modernizacja e-usług na platformę ePUAP – część I – UNIEWAŻNIONE b. Opracowanie dokumentacji niezbędnej...

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy, instalacji i konfiguracji oprogramowania, oraz szkoleń personelu

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji oprogramowania Partnerów poprzez dostawę, instalację, konfigurację oprogramowania lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe oprogramowanie (w zależności od Partnera) wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi, instalacyjnymi oraz szkoleniowymi, w szczególności: a. Opracowanie oraz modernizacja e-usług na platformę ePUAP – część I b. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do utworzenia...

Zapytanie ofertowe dotyczące szkoleń personelu

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pt. „E-urząd satysfakcja, komfort i wygoda dla Mieszkańców” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2007-2013, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” Szczegóły zapytania znajdą Państwo poniżej. Pełna treść zapytania...

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych

Fundacja STIWEK z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 18 lok. 8, 00-590 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące:   Zadanie I Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przeprowadzeniem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii w Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół w Kobiernicach w ramach projektu pn.: „Dobry start –...

Designed by myworks