Projekty
Pomorskie urzędy przyjazne przedsiębiorcom

Pomorskie urzędy przyjazne przedsiębiorcom

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności świadczenia usług dziedzinowych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków, opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 jednostkach samorządu terytorialnego województwa pomorskiego Projekt skierowany jest do pracowników Urzędów Gmin Partnerskich. W ramach zaplanowanych działań znajdują się: uruchomienie lub modernizacja 100 e-usług elektronicznych na platformie ePUAP wdrożenie systemów...

Edukacja to moja przyszłość!

Projekt  pt.”Edukacja to moja przyszłość! „ Fundacja realizuje w partnerstwie z Gminą Radłów, która jest organem prowadzącym dla szkół: -Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Radłowie -Publicznej Szkoły Podstawowej im. S. Wyspiańskiego w Woli Radłowskiej -Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabawie ze Stowarzyszeniem „Rozwój Wsi Przybysławice i Pasieka Otfinowska”,...

Stawiam na edukację w gminie Pleśna

Projekt  pt.”Stawiam na edukację w gminie Pleśna” Fundacja realizuje w partnerstwie z Gminą Pleśna, która jest organem prowadzącym następujących szkół objętych wsparciem:   Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha w Pleśnej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Rzuchowej Szkoły Podstawowej w Janowicach Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Romana Darowskiego SJ w Szczepanowicach Szkoły Podstawowej  im. Macieja...

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół z terenu Gminy Limanowa

Projekt  pt.”Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół z terenu Gminy Limanowa” Fundacja realizuje w partnerstwie z Gminą Limanowa, która jest organem prowadzącym następujących Szkół objętych wsparciem:   Szkoły Podstawowej  im. Juliana Tuwima w Kaninie Szkoły Podstawowej  im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem Szkoły Podstawowej  w Młynnem Szkoły Podstawowej  im. Marii Dąbrowskiej w Nowym Rybiu Szkoły...

Młodzi profesjonaliści – wsparcie w wyborze zawodu

Celem główny projektu „Młodzi profesjonaliści – wsparcie w wyborze zawodu” jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów powiatu ostrowskiego poprzez. m.in projektu powstanie dedykowanej obszarowo dla terenu powiatu ostrowskiego nowoczesnej aplikacji mobilnej pn. OMNIBUS, która ma stanowić wsparcie w wyborze zawodu”. Liderem Projektu jest STIWEK Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury. Powiat Ostrowski...

Kadry Przyszłości – Zawodowcy z Technikum w Zawidzu

  Fundacja STIWEK wraz z Technikum w Zawidzu Kościelnym realizuje projekt „Kadry Przyszłości – Zawodowcy z Technikum w Zawidzu”.   Beneficjentem projektu jest Fundacja STIWEK a Partnerem Gmina Zawidz oraz Firma Handlowo Usługowa WOJDA Ireneusz Wojda. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach...

Od najmłodszych lat zdobywamy świat!

  Fundacja Stiwek wraz ze wraz ze Szkołą Podstawową im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej, Szkołą Podstawową w Starym Kraszewie, Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Kruszu, Szkołą Podstawową im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Ostrówku, Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Dobczynie i Szkołą Podstawową im. Mariana Gotowca w Klembowie realizuje projekt „Od...

Kompetencje zawodowe w naszej szkole są kluczowe – Zespół Szkół nr 1 w Działdowie

Fundacja STIWEK wraz z Zespołem Szkół nr 1 w Działdowie, ul. Grunwaldzka 4 realizuje projekt  „Kompetencje zawodowe w naszej szkole są kluczowe – Zespół Szkół nr 1 w Działdowie” Beneficjentem projektu jest Fundacja STIWEK a Partnerem Powiat Działdowski. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, dofinansowany ze środków Unii...

Eksperymentuję, Odkrywam, Wiem!

Fundacja Stiwek wraz ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej,  Szkołą Podstawową nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej, Szkołą Podstawową im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie, Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Prostyni, Szkołą Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie i Szkołą Podstawową w Orle realizuje projekt...

Zawodowcy z Zespołu Szkół w Lidzbarku

Fundacja STIWEK wraz z Zespołem Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku, ul. Przemysłowa 1, 13-230 Lidzbark realizuje projekt  „Zawodowcy z Zespołu Szkół w Lidzbarku” Beneficjentem projektu jest Fundacja STIWEK a Partnerem Powiat Działdowski. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...

Chcemy wiedzieć więcej – Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec

Fundacja STIWEK wraz z Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, Publiczną Szkołą Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu,  Publiczną Szkołą Podstawową im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie, Publiczną Szkołą Podstawową im. gen. Stefana Roweckiego ”Grota” w Wysokiej , Publiczną Szkołą Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Sadku realizuje...

Urzędy dostępne on-line

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności świadczenia usług dziedzinowych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków, opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 10 jednostkach samorządu terytorialnego. Projekt skierowany jest do pracowników Urzędów Gmin Partnerskich. W ramach zaplanowanych działań znajdują się: uruchomienie lub modernizacja 100 e-usług elektronicznych na platformie ePUAP wdrożenie systemów dziedzinowych z...

Designed by myworks