gmina miłi_herbGmina Miłki

Gmina Miłki współpracuje z Fundacją STIWEK w projekcie „Akademia Współpracy”.  Działania w   ramach projektu skupiają się na rozwoju mechanizmu konsultacji społecznych oraz współpracy pomiędzy pracownikami Urzędu Gminy Miłki a mieszkańcami gminy będący członkami organizacji pozarządowych.

 

 

 

 

 489px-Gmina_secemin_herb.svgGmina Secemin

Gmina Secemin współpracuje z Fundacją STIWEK w projekcie „Wspólnie z mieszkańcami decydujemy w Gminie Secemin”.  Działania w ramach projektu skupione są na stworzeniu w gminie Secemin mechanizmów, które pozwolą na efektywne prowadzenie konsultacji społecznych, w których szczególną rolę będą miały organizacje pozarządowe.

 

 

 

gmina szadekGmina Szadek

Gmina Szadek współpracuje z Fundacją STIWEK w projekcie  „Wspólne decyzje szansą rozwoju”.  Działania w ramach projektu skupione są na rozwijaniu współpracy między organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi, a także włączaniu mieszkańców gminy w procesy decyzyjne poprzez usprawnianie mechanizmu konsultacji społecznych.

 

 

logo_stowarzyszenie_secemin_2013_06_28_3 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Secemin

Stowarzyszenie powstało w styczniu 2012 roku, aby swoją działalnością wspierać rozwój całej gminy Secemin oraz regionu włoszczowskiego. Stowarzyszenie działa dzięki pracy społecznej swoich członków, angażując się m.in. w działania edukacyjne, kulturalne, wychowawcze, związane z aktywizacją osób bezrobotnych i młodych. Wśród jego założycieli są wójt gminy Secemin Sławomir Krzysztofik i starosta włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz. Stowarzyszenie współpracuje z Fundacją STIWEK w dwóch projektach współfinansowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

SP_ostrow_maz[1]Powiat ostrowski

Powiat ostrowski współpracuje z Fundacją STIWEK w projektach „Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej przygotowani do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie”, „Zaawansowane technologie informacyjne w kształceniu zawodowym” oraz „Szkoła na miarę naszych czasów”. Działania w ramach projektów skupione są na pomocy uczniom ze słabszymi wynikami w nauce, podniesieniu jakości kształcenia, rozwinięciu atrakcyjności naukowej placówki edukacyjnej oraz ulepszanie programów kształcenia. 

 

   Powiat mławskiPOL_powiat_mławski_COA.svg

 Powiat mławski współpracuje z Fundacją STIWEK w projekcie „Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego”. Działania w ramach projektu skupione są na modernizacji programów nauczania zgodnie z realiami rynku pracy oraz rozwijaniu potencjału i kompetencji uczniów i nauczycieli.

  

 

 

Herb Siemiatycz1Miasto Siemiatycze

Miasto Siemiatycze współpracuje z Fundacją STIWEK w projekcie „Dla Siemiatycz. Razem!”. Działania w ramach projektu skupione są na rozwijaniu współpracy pomiędzy siemiatyckimi organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi oraz podnoszeniu znaczenia tych organizacji w społeczności lokalnej.

 

 

  

Logo_Stowarzyszenie_BioregionStowarzyszenie Bioregion

Bioregion jest niezależną społeczną organizacją pozarządową, działającą od 1998 roku. W ramach swoich działań zajmuje się ekologią i jej aspektem społecznym, sprawami wsi i jej mieszkańców, ochroną miejsc przyrodniczo cennych, międzykulturowością i wielokulturowością pogranicza wschodniego, bioregionalizmem, historią i tradycją regionu, a także wieloaspektową edukacją społeczeństwa. Stowarzyszenie Bioregion współpracuje z Fundacją STIWEK w projekcie „Dla Siemiatycz. Razem!”.

  

wspolnaStowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna”

Stowarzyszenie „Wspólna” powstało w 1997 roku jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej. Zajmuje się m.in. prowadzeniem szkoleń i superwizji, integracją środowiska profesjonalistów pracujących w dziedzinie uzależnień i innych dziedzinach pomocy psychologicznej i rozwijanie oraz popularyzowaniem wiedzy oraz umiejętności psychologicznych.Stowarzyszenie współpracuje z Fundacją STIWEK w projekcie „Dla Siemiatycz. Razem!”.

 

gmina jabłonka_herb Gmina Jabłonka

Gmina Jabłonka współpracuje z Fundacją STIWEK w projekcie „Od dziś – szybciej, łatwiej, sprawniej – cyfrowa administracja w małopolskich JST”. Działania w ramach projektu są skupione na podniesieniu standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych i wymiany korespondencji w sześciu Jednostkach Samorządu Terytorialnego województwa małopolskiego.

 

 

gmina muszyna_herb Gmina Muszyna

Gmina Muszyna współpracuje z Fundacją STIWEK w projekcie „Od dziś – szybciej, łatwiej, sprawniej – cyfrowa administracja w małopolskich JST”. 

 

 

 

 

ochotnica dolna_herbGmina Ochotnica Dolna

Gmina Ochotnica Dolna współpracuje z Fundacją STIWEK w projekcie „Od dziś – szybciej, łatwiej, sprawniej – cyfrowa administracja w małopolskich JST”. 

 

 

 

 

gmina poronin_herb 

Gmina Poronin

Gmina Poronin współpracuje z Fundacją STIWEK w projekcie „Od dziś – szybciej, łatwiej, sprawniej – cyfrowa administracja w małopolskich JST”. 

 

 

 

 

 

 

gmina szczawnica_herbGmina Szczawnica

Gmina Szczawnica współpracuje z Fundacją STIWEK w projekcie „Od dziś – szybciej, łatwiej, sprawniej – cyfrowa administracja w małopolskich JST”. 

 

 

 

 

świątniki górne_herb Gmina Świątniki Górne

 Gmina Świątniki Górne współpracuje w Fundacją STIWEK w projekcie „Już dzisiaj – urzędy jutra w Małopolsce”. Działania w ramach projektu skupione są na podniesieniu standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych i wymiany korespondencji w wybranych Jednostkach Samorządu Terytorialnego województwa małopolskiego.

 

 

 

gmina babice_herbGmina Babice

Gmina Babice współpracuje w Fundacją STIWEK w projekcie „Już dzisiaj – urzędy jutra w Małopolsce”.

 

 

 

 

 

gmina liszki_herbGmina Liszki

Gmina Liszki współpracuje w Fundacją STIWEK w projekcie „Już dzisiaj – urzędy jutra w Małopolsce”.

 

 

 

 

 

gmina mogilany_herbGmina Mogilany

 

Gmina Mogilany współpracuje w Fundacją STIWEK w projekcie „Już dzisiaj – urzędy jutra w Małopolsce”.

 

 

 

 

gmina siepraw_herbGmina Siepraw

Gmina Siepraw współpracuje z Fundacją STIWEK w projekcie „Już dzisiaj – urzędy jutra w Małopolsce”.

 

 

 

 

 

Gmgmina sułkowice_herbina Sułkowice

Gmina Sułkowice współpracuje z Fundacją STIWEK w projekcie „Już dzisiaj – urzędy jutra w Małopolsce”.

 

 

 

 

 

gmina sułoszowa_herbGmina Sułoszowa

Gmina Sułoszowa współpracuje z Fundacją STIWEK w projekcie „Już dzisiaj – urzędy jutra w Małopolsce”.

 

 

 

 

 

powiat myślenicki_herbPowiat Myślenice

Powiat Myślenice współpracuje z Fundacją STIWEK w projekcie „Już dzisiaj – urzędy jutra w Małopolsce”.

 

 

 

 

 

nasza_gmina_porabka_logo_bez_tla_f_copyGmina Porąbka

Gmina Porąbka współpracuje z Fundacją STIWEK w projekcie „Dobry start – lepsza przyszłość, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej Gminy Porąbka”. Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania uczniów, utworzenie i wyposażenie w każdej szkole Szkolnego Ośrodka Kariery i zwiększenie świadomości uczniów w zakresie planowania ścieżki zawodowej poprzez realizację zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego.