Już dzisiaj – urzędy jutra w Małopolsce

Już dzisiaj – urzędy jutra w Małopolsce

Projekt ma na celu podniesienie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych i wymiany korespondencji w wybranych Jednostkach Samorządu Terytorialnego województwa małopolskiego.
Od dziś – szybciej, łatwiej, sprawniej – cyfrowa administracja w małopolskich JST

Od dziś – szybciej, łatwiej, sprawniej – cyfrowa administracja w małopolskich JST

Projekt ma na celu podniesienie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych i wymiany korespondencji w sześciu Jednostkach Samorządu Terytorialnego województwa małopolskiego.
Lokalnie Decydujemy Razem

Lokalnie Decydujemy Razem

Celem projektu jest wdrożenie standardów współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i Jednostkami Samorządu Terytorialnego w powiecie włoszczowskim oraz w gminach Kluczewsko i Secemin.
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej przygotowani do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej przygotowani do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie

Projekt skupiony będzie na pomocy uczniom ze słabszymi wynikami w nauce, z L. O. w Ostrowi Mazowieckiej oraz stworzeniu rozwiązań systemowych, które podniosą jakość kształcenia.
Szkoła na miarę naszych czasów

Szkoła na miarę naszych czasów

Ideą projektu jest rozwijanie i ulepszanie programów kształcenia w Technikum w Małkini Górnej oraz wprowadzenie rozwiązań pomagających uczniom w wykorzystaniu swojego potencjał na rynku pracy. Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej z "Częstochowa" Cargo&Travel Agency Jan Korsak, powiatem Ostrowskim i Fundacją STIWEK.
Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego

Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego

Działania w ramach projektu skupiają się na modernizacji programów nauczania zgodnie z realiami rynku pracy oraz rozwijaniu potencjału i kompetencji zarówno nauczycieli jak i uczniów. Projekt jest realizowany na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy "Częstochowa" Cargo&Travel Agency Jan Korsak, powiatem mławskim i Fundacją STIWEK.
Zaawansowane technologie informacyjne w kształceniu zawodowym

Zaawansowane technologie informacyjne w kształceniu zawodowym

Działania w ramach projektu skupiają się na rozwijaniu atrakcyjności naukowej placówki edukacyjnej w Ostrowi Mazowieckiej poprzez szkolenie i zwiększanie kompetencji pracowników i uczniów technikum. Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Fundacją STIWEK, powiatem ostrowskim i spółką X-Art.
Wspólne decyzje szansą rozwoju

Wspólne decyzje szansą rozwoju

Działania w ramach projektu skupiona są na rozwijaniu współpracy między organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi, a także włączaniu mieszkańców gminy w procesy decyzyjne poprzez usprawnianie mechanizmu konsultacji społecznych. Projekt jest realizowany na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Fundacją STIWEK a gminą Szadek.
Akademia Współpracy

Akademia Współpracy

Realizacja projektu "Akademia Współpracy" ma na celu udoskonalenie mechanizmu konsultacji społecznych w gminie Miłki, skuteczne promowanie organizacje pozarządowe jako liderów społeczności lokalnej oraz rozwijanie kompetencji pracowników JST i przedstawicieli NGO w zakresie wzajemnej współpracy. Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Fundacją STIWEK a gminą Miłki.
Wspólnie z mieszkańcami decydujemy w Gminie Secemin

Wspólnie z mieszkańcami decydujemy w Gminie Secemin

Ideą projektu jest stworzenie w gminie Secemin mechanizmów, które pozwolą na efektywną współprace w konsultacjach społecznych pomiędzy organizacjami pozarządowymi, pracownikami samorządowymi i mieszkańcami gminy. Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Fundacją STIWEK, gminą Secemin i Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Secemin.

 Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury (STIWEK) powstała na początku 2011 roku. Twórcami i członkami zarządu są osoby od lat związane z warszawskim środowiskiem organizacji pozarządowych – Zuzanna Kulińska i Mateusz Hładki.

Fundacja powstała by swoim działaniem przyczynić się do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Jej twórcy i współpracownicy skupiają się na realizowaniu projektów lokalnych, których celem jest wzmacnianie środowisk lokalnych i dostarczenia im narzędzi do wspólnego działania.

 

Designed by myworks