Projekty

W Gminie Radłów uczymy się na 6!

Projekt  pt.”W Gminie Radłów uczymy się na 6! Fundacja realizuje w partnerstwie z Gminą Radłów, która jest organem prowadzącym dla szkół: -Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Radłowie -Publicznej Szkoły Podstawowej im. S. Wyspiańskiego w Woli Radłowskiej -Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabawie Ze Stowarzyszeniem „Rozwój Wsi Przybysławice i...
Akademia rozwoju młodego człowieka w powiecie ostrowskim

Akademia rozwoju młodego człowieka w powiecie ostrowskim

Fundacja STIWEK wraz z Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika, Liceum Ogólnokształcącym  nr 2 i Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej oraz Podstawową Szkołą Specjalną w Lubiejewie oraz Podstawową Szkołą Specjalną w Zuzeli  realizuje projekt pn.  „Akademia rozwoju młodego człowieka w powiecie ostrowskim”. Beneficjentem projektu jest Powiat ostrowski, a Partnerem Projektu Fundacja Stiwek. Projekt realizowany...
Sprawne urzędy małopolski

Sprawne urzędy małopolski

Projekt skierowany jest do pracowników Urzędów Gmin Partnerskich. W ramach zaplanowanych działań znajdują się: uruchomienie lub modernizacja 108 e-usług elektronicznych na platformie ePUAP utworzenie Punktów Potwierdzania Profilu Zaufanego w 7 Urzędach Partnerskich wdrożenie systemów dziedzinowych z zakresu podatków i opłat w 9 Urzędach Partnerskich wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w 4 Urzędach Partnerskich uruchomienie Portalu Informacyjnego...

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Sułoszowa

Fundacja  w partnerstwie z Gminą Sułoszowa realizuje projekt pn  „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Sułoszowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Osi priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.   Wartość projektu 798 020 zł   Numer projektu RPMP.10.01.03-12-0399/16   Projekt „Rozwój kompetencji...

Nauka drogą do sukcesu w Gminie Pleśna

Fundacja  STIWEK w partnerstwie z Gminą Pleśna realizuje projekt pn  „Nauka drogą do sukcesu w Gminie Pleśna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Osi priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.   Wartość projektu 1 186 538,40zł   Numer projektu RPMP.10.01.03-12-0398/16   Projekt „Nauka drogą...

Od najmłodszych lat zdobywamy świat!

Fundacja  w partnerstwie z Gminą Koszyce realizuje projekt pn  „Od najmłodszych lat zdobywamy świat!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Osi priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.   Wartość projektu 725.995 zł   Numer projektu RPMP.10.01.03-12-0402/16   Projekt „Od najmłodszych lat zdobywamy...
Nowoczesna i skuteczna e-administracja

Nowoczesna i skuteczna e-administracja

Projekt skierowany jest do pracowników Urzędów Gmin Partnerskich. W ramach zaplanowanych działań znajdują się: uruchomienie lub modernizacja 126 e-usług elektronicznych na platformie ePUAP utworzenie Punktów Potwierdzania Profilu Zaufanego w 4 Urzędach Partnerskich wdrożenie systemów dziedzinowych z zakresu podatków i opłat w 9 Urzędach Partnerskich wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w 4 Urzędach Partnerskich uruchomienie Portalu Informacyjnego...
Akademia Otwartego Umysłu

Akademia Otwartego Umysłu

  W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 Fundacja w Partnerstwie z Miastem Podkowa Leśna realizuje projekt pt. „Akademia Otwartego Umysłu”  na rzecz Samorządowej Szkoły Podstawowej  im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej.  Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie...
Podwyższenie standardów e-administracji w 9 gminach z terenu Małopolski

Podwyższenie standardów e-administracji w 9 gminach z terenu Małopolski

Projekt skierowany jest do pracowników Urzędów Gmin Partnerskich. W ramach zaplanowanych działań znajdują się: wykonanie aktualnej ortofotomapy do weryfikacji granic mienia gminnego z ewidencji gruntów i budynków z rzeczywistym ich przebiegiem, informacji i deklaracji podatkowych składanych przez podatników (np. sprawdzenie ilości i rodzaju budynków), podatek od środków transportowych wraz z narzędziem pozwalającym na automatyzację wymiany...
Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności

Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności

  Projekt pn  „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności” realizowany jest w partnerstwie z powiatem ostrowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Osi priorytetowej 10 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Wartość projektu łącznie 1 174 620,00 zł Numer projektu RPMA.10.01.01-14-3742/15...
Dodatkowe umiejętności - nowe możliwości

Dodatkowe umiejętności – nowe możliwości

  Ideą projektu jest rozwijanie i ulepszanie programów kształcenia zawodowego w Technikum w Małkini Górnej oraz w Technikum numer 2 w Ostrowi Mazowieckiej i wprowadzenie rozwiązań pomagających uczniom w wykorzystaniu swojego potencjał na rynku pracy. Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy, Powiatem Ostrowskim i Fundacją STIWEK. Projekt „Dodatkowe umiejętności – nowe możliwości” Głównym...
Dobry start – lepsza przyszłość, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej Gminy Porąbka

Dobry start – lepsza przyszłość, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej Gminy Porąbka

Zakłada on realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz pozalekcyjnych, rozwijających pasje i zainteresowania uczniów, utworzenie i wyposażenie w każdej szkole Szkolnego Ośrodka Kariery i zwiększenie świadomości uczniów w zakresie planowania dalszej ścieżki zawodowej poprzez realizację zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Designed by myworks