Opis: Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności świadczenia usług dziedzinowych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków, opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 9 jednostkach samorządu terytorialnego województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.

Projekt skierowany jest do pracowników Urzędów Gmin Partnerskich. W ramach zaplanowanych działań znajdują się:

  • uruchomienie lub modernizacja 126 e-usług elektronicznych na platformie ePUAP
  • utworzenie Punktów Potwierdzania Profilu Zaufanego w 4 Urzędach Partnerskich
  • wdrożenie systemów dziedzinowych z zakresu podatków i opłat w 9 Urzędach Partnerskich
  • wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w 4 Urzędach Partnerskich
  • uruchomienie Portalu Informacyjnego o Nieruchomościach w 9 Urzędach Partnerskich
  • uruchomienie Portalu Interesanta dotyczącego opłat i podatków w 9 Urzędach Partnerskich
  • przeprowadzenie badań satysfakcji klienta i wprowadzenie procedur podnoszących jakość obsługi
  • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników

Okres realizacji: 1.09.2016-31.08.2018

Wartość projektu: 1 799 689,56 zł

Dofinansowanie: 1 516 778,36 zł

Źródło dofinansowania:  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne)