Fundacja STIWEK wraz z Technikum w Zawidzu Kościelnym realizuje projekt „Kadry Przyszłości – Zawodowcy z Technikum w Zawidzu”.

 

Beneficjentem projektu jest Fundacja STIWEK a Partnerem Gmina Zawidz oraz Firma Handlowo Usługowa WOJDA Ireneusz Wojda. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

 

Wartość projektu 1 219 990,80 zł

Czas trwania projektu od: 01-09-2020 do 31-08-2023 r.

 

Celem gł. projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 90 uczniów Technikum w Zawidzu Kościelnym kształcących się w zawodach technik handlowiec i technik ekonomista, dzięki udoskonalonym kompetencjom kluczowym, zawodowym i umiejętnościom uniwersalnym, wzrostowi ich aspiracji zawodowych, udoskonalonym kompetencjom 8 nauczycieli kształcenia zawodowego, które odbywa się w nowoczesnych, doposażonych w ramach projektu pracowniach szkolnych.