Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności świadczenia usług dziedzinowych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków, opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 jednostkach samorządu terytorialnego województwa pomorskiego
Projekt skierowany jest do pracowników Urzędów Gmin Partnerskich. W ramach zaplanowanych działań znajdują się:

  • uruchomienie lub modernizacja 100 e-usług elektronicznych na platformie ePUAP
  • wdrożenie systemów dziedzinowych z zakresu podatków i opłat w 10 Urzędach Partnerskich
  • uruchomienie Portalu Informacyjnego o Nieruchomościach w 10 Urzędach Partnerskich
  • uruchomienie Portalu Interesanta dotyczącego opłat i podatków w 10 Urzędach Partnerskich
  • przeprowadzenie badań satysfakcji klienta i wprowadzenie procedur podnoszących jakość obsługi
  • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników

Okres realizacji: 1.10.2017-31.03.2020

Wartość projektu: 1 545 138,00 zł

Dofinansowanie: 1 302 223,00 zł

Źródło dofinansowania:  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne)