Fundacja STIWEK wraz z Zespołem Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku, ul. Przemysłowa 1, 13-230 Lidzbark realizuje projekt  „Zawodowcy z Zespołu Szkół w Lidzbarku”

Beneficjentem projektu jest Fundacja STIWEK a Partnerem Powiat Działdowski. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu  państwa

Wartość projektu 1 030 410,00 zł

Czas trwania projektu od: 2019-08-01 do: 2022-03-31

Celem projektu jest zwiększona efektywność procesu kształcenia uczniów technikum i szkoły branżowej  w Lidzbarku przez objęcie wsparciem 100 uczniów 10 nauczycieli  kształcenia zawodowego przez udział uczniów w różnych formach szkoleń zawodowych, stażach oraz udział nauczycieli w studiach podyplomowych i szkoleniach.

W ramach projektu zostaną także doposażone pracownie kształcenia zawodowego.