Fundacja STIWEK wraz z Zespołem Szkół nr 1 w Działdowie, ul. Grunwaldzka 4 realizuje projekt  „Kompetencje zawodowe w naszej szkole są kluczowe – Zespół Szkół nr 1 w Działdowie”

Beneficjentem projektu jest Fundacja STIWEK a Partnerem Powiat Działdowski. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu  państwa

Wartość projektu 828 282,50 zł

Czas trwania projektu od: 2019-08-01 do: 2022-12-31

Celem projektu jest zwiększona efektywność procesu kształcenia uczniów technikum w Działdowie przez objęcie wsparciem 80 uczniów 10 nauczycieli  kształcenia zawodowego przez udział uczniów w różnych formach szkoleń zawodowych, stażach oraz udział nauczycieli w studiach podyplomowych i szkoleniach.

W ramach projektu zostaną także doposażone pracownie kształcenia zawodowego.