Celem główny projektu „Młodzi profesjonaliści – wsparcie w wyborze zawodu” jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów powiatu ostrowskiego poprzez. m.in projektu powstanie dedykowanej obszarowo dla terenu powiatu ostrowskiego nowoczesnej aplikacji mobilnej pn. OMNIBUS, która ma stanowić wsparcie w wyborze zawodu”.

Liderem Projektu jest STIWEK Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury. Powiat Ostrowski jest Partnerem krajowym. Do współpracy zaproszono Partnera zagranicznego Die FAV SERVICE gGmbH który w swojej bazie posiada podobne rozwiązania funkcjonujące na lokalnych niemieckich rynkach prac. Narzędzie to będzie wykorzystywane przez uczniów w zakresie doradztwa zawodowego, a możliwość z jego korzystania zostanie udostępniona wszystkim szkołom podstawowym i ponadpodstawowym oraz przedsiębiorcom z terenu powiatu ostrowskiego.

Projektowana aplikacja to narzędzie kompatybilne z najnowszymi wersjami Windows, Linux, Android, iOS.  Dostępne będzie na urządzeniach mobilnych i zawierać będzie m.in. narzędzia diagnostyczne, które umożliwią poznanie predyspozycji ucznia do wykonywania określonego zawodu, ofertę kształcenia w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym opisem kształcenia dualnego i zawodowego, ofertę pracodawców współpracujących na rzecz kształcenia zawodowego i dualnego w zakresie możliwości odbycia praktycznej nauki zawodu oraz ewentualnego zatrudnienia – oferty pracy.

 

Wartość projektu: 99 988,00 zł