Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji oprogramowania Partnerów poprzez dostawę, instalację, konfigurację oprogramowania lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe oprogramowanie (w zależności od Partnera) wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi, instalacyjnymi oraz szkoleniowymi, w szczególności:

a. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do utworzenia Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany – część I

b. Dostawa (lub modernizacja), instalacja, konfiguracja i wdrożenie wraz z instruktażem przystanowiskowym Portalu Interesanta do prezentowania mieszkańcom rozliczeń z Urzędem – część II

c. Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie wraz z instruktażem przystanowiskowym Portalu Informacyjnego o Nieruchomościach do prezentowania informacji o gminnym zasobie nieruchomości – część III

d. Dostawa (lub modernizacja), instalacja, konfiguracja i wdrożenie wraz z instruktażem przystanowiskowym oprogramowania dziedzinowego w zakresie podatków i opłat lokalnych – część IV

e. Dostawa i modernizacja, instalacja, konfiguracja i wdrożenie wraz z instruktażem przystanowiskowym Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją zintegrowanego z Biuletynem Informacji Publicznej oraz ePUAP – część V

f. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników JST – część VI

w ramach projektu pt. „Nowoczesna i skuteczna e-administracja” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły zapytania znajdą Państwo poniżej.

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 27.12.2016

.

.Pełna treść zapytania

Szczegółowy opis cześć I

Szczegółowy opis cześć II

Szczegółowy opis cześć III

Szczegółowy opis cześć IV

Szczegółowy opis cześć V

Szczegółowy opis cześć VI

Warunki udziału w postępowaniu

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania realizację części 1 – 5 powierzono konsorcjum wykonawców w składzie Madkom S.A – pełnomocnik konsorcjum, Madkom sp. z o.o. – członek konsorcjum – data wpływu 9.01.2017 – wartość 675 884,88

W wyniku przeprowadzonego postępowania realizację części 6 powierzono konsorcjum wykonawców w składzie Cloud Industry Solutions – pełnomocnik konsorcjum, Madkom S.A – członek konsorcjum, Madkom sp. z o.o. – członek konsorcjum – data wpływu 9.01.2017 – wartość 208 000,00

 

Previous postZapytanie ofertowe dotyczące dostawy, instalacji i konfiguracji oprogramowania, oraz szkoleń personelu w projekcie "e-Urzędy przyjazne przedsiębiorcom" Next postZapytanie ofertowe dotyczące dostawy, instalacji i konfiguracji oprogramowania, oraz szkoleń personelu w projekcie „Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną Platformę Systemów Dziedzinowych”

Designed by myworks