Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji oprogramowania Partnerów poprzez dostawę, instalację, konfigurację oprogramowania lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe oprogramowanie (w zależności od Partnera) wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi, instalacyjnymi oraz szkoleniowymi, w szczególności:

a. Opracowanie oraz modernizacja e-usług na platformę ePUAP – część I – UNIEWAŻNIONE

b. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do utworzenia Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany – część II

c. Dostawa (lub modernizacja), instalacja, konfiguracja i wdrożenie wraz z instruktażem przystanowiskowym Portalu Interesanta do prezentowania mieszkańcom rozliczeń z Urzędem – część III – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

d. Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie wraz z instruktażem przystanowiskowym Portalu Informacyjnego o Nieruchomościach do prezentowania informacji o gminnym zasobie nieruchomości – część IV

e. Dostawa (lub modernizacja), instalacja, konfiguracja i wdrożenie wraz z instruktażem przystanowiskowym oprogramowania dziedzinowego w zakresie podatków i opłat lokalnych – część V

f. Dostawa i modernizacja, instalacja, konfiguracja i wdrożenie wraz z instruktażem przystanowiskowym Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją zintegrowanego z Biuletynem Informacji Publicznej oraz ePUAP – część VI – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

e. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników JST – część VII – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

w ramach projektu pt. „e-Urzędy przyjazne przedsiębiorcom” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły zapytania znajdą Państwo poniżej.

AKTUALIZACJA Z DNIA 6.12.2016 – Zamawiający unieważnia postępowanie w części I, oraz dokonuje zmian w treści zapytania dla części III oraz VI i VII, szczegóły znajdą Państwo poniżej.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 13.12.2016 – Zamawiający przedłuża termin składania ofert na cześć III Zamówienia do dnia 20.12.2016 do końca dnia.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 20.12.2016 – Zamawiający przedłuża termin składania ofert na cześć III Zamówienia do dnia 27.12.2016 do końca dnia.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 27.12.2016 – Zamawiający przedłuża termin składania ofert na cześć III Zamówienia do dnia 3.01.2017 do końca dnia.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 2.01.2017 – Zamawiający przedłuża termin składania ofert na cześć III Zamówienia do dnia 10.01.2017 do końca dnia.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 10.01.2017 – Zamawiający przedłuża termin składania ofert na cześć III Zamówienia do dnia 20.01.2017 do końca dnia.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 20.01.2017 – Zamawiający przedłuża termin składania ofert na cześć III Zamówienia do dnia 30.01.2017 do końca dnia, oraz udziela odpowiedzi na pytanie oferenta:

Dotyczy części III:

  1. Czy w ramach zamówienia przewidziana jest migracja danych z obecnie eksploatowanych serwisów?

Nie, w ramach zamówienia nie jest przewidziana migracja danych z obecnie eksploatowanych serwisów. Zamawiający wymaga wprowadzenia dodatkowych modułów w ramach obecnie posiadanych przez JST serwisów.

 

Pełna treść zapytania

ZMIANY ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ PYTANIA WYKONAWCÓW I UDZIELONE ODPOWIEDZI (dodano dnia 6.12.2016)

Szczegółowy opis cześć I – UNIEWAŻNIONE

Szczegółowy opis cześć II

Szczegółowy opis cześć III – NIEAKTUALNE

Szczegółowy opis cześć III (dodano dnia 6.12.2016)

Szczegółowy opis cześć IV

Szczegółowy opis cześć V

Szczegółowy opis cześć VI – NIEAKTUALNE

Szczegółowy opis cześć VI (dodano dnia 6.12.2016)

Szczegółowy opis cześć VII – NIEAKTUALNE

Szczegółowy opis cześć VII (dodano dnia 6.12.2016)

Warunki udziału w postępowaniu

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Wzór umowy (dodano dnia 6.12.2016)

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Poniżej przedstawiamy informację o wybranych wykonawcach na poszczególne części zawierające nazwę i adres wykonawcy, data wpłynięcia oferty oraz jej cenę.

Cześć II – Konsorcjum wykonawców w składzie Madkom S.A., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – pełnomocnik konsorcjum, Madkom sp. z o.o., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – członek konsorcjum – oferta wpłynęła 6.12.2016 – cena oferty – 20 996,10 zł

Część IV – Konsorcjum wykonawców w składzie Madkom S.A., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – pełnomocnik konsorcjum, Madkom sp. z o.o., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – członek konsorcjum – oferta wpłynęła 6.12.2016 – cena oferty – 232 962,00 zł

Część V – Konsorcjum wykonawców w składzie Madkom S.A., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – pełnomocnik konsorcjum, Madkom sp. z o.o., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – członek konsorcjum – oferta wpłynęła 6.12.2016 – cena oferty – 124 109,46 zł

Część VI – Konsorcjum wykonawców w składzie Madkom S.A., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – pełnomocnik konsorcjum, Madkom sp. z o.o., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – członek konsorcjum – oferta wpłynęła 6.12.2016 – cena oferty – 164 875,35 zł

Część VII – Konsorcjum wykonawców w składzie Cloud Industry Solutions sp. z o.o., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – pełnomocnik konsorcjum, Madkom S.A., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – członek konsorcjum, Madkom sp. z o.o., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – członek konsorcjum – oferta wpłynęła 6.12.2016 – cena oferty – 251 200,00 zł