Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji oprogramowania Partnerów poprzez dostawę, instalację, konfigurację oprogramowania lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe oprogramowanie (w zależności od Partnera) wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi, instalacyjnymi, w szczególności:

a. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do utworzenia Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany – część I

b. Dostawa (lub modernizacja), instalacja, konfiguracja i wdrożenie Portalu Interesanta do prezentowania mieszkańcom rozliczeń z Urzędem – część II

c. Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie Portalu Informacyjnego o Nieruchomościach do prezentowania informacji o gminnym zasobie nieruchomości – część III

d. Dostawa i modernizacja, instalacja, konfiguracja i wdrożenie wraz z instruktażem przystanowiskowym Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją zintegrowanego z Biuletynem Informacji Publicznej oraz ePUAP – część IV

w ramach projektu pt. „Podwyższenie standardów e-administracji w 9 gminach z terenu Małopolski” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły zapytania znajdą Państwo poniżej.

 

Pełna treść zapytania

Szczegółowy opis cześć I

Szczegółowy opis cześć II

Szczegółowy opis cześć III

Szczegółowy opis cześć IV

Warunki udziału w postępowaniu

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

 

Wyniki postępowania:

W wyniku postępowania zamówienia udzielono następującemu wykonawcy:

Konsorcjum wykonawców w składzie Madkom S.A., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – pełnomocnik konsorcjum, Madkom sp. z o.o., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – członek konsorcjum, Cloud Industry Solutions sp. z o.o., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – członek konsorcjum:
Część 1 – 16 236,00 zł
Część 2 – 137 145,00 zł
Część 3 – 159 285,00 zł
Część 4 – 85 116,00 zł