Działania

Zapytanie ofertowe dotyczące usług druku w projekcie „Już dzisiaj – urzędy jutra w Małopolsce”

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące usług druku w ramach projektu pt. „Już dzisiaj – urzędy jutra w Małopolsce” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2007-2013, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” Szczegóły zapytania znajdą Państwo poniżej. Pełna treść zapytania...

Zapytanie ofertowe dotyczące usług druku projekt „Od dziś – szybciej, łatwiej, sprawniej – cyfrowa administracja w małopolskich JST”

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące usług druku w ramach projektu pt. „Od dziś – szybciej, łatwiej, sprawniej – cyfrowa administracja w małopolskich JST” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2007-2013, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” Szczegóły zapytania znajdą...

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy, instalacji i konfiguracji oprogramowania POKL.05.02.01-00-093/13

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji oprogramowania Partnerów poprzez dostawę, instalację, konfigurację oprogramowania lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe oprogramowanie (w zależności od Partnera) wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi, instalacyjnymi oraz szkoleniowymi w ramach projektu pt. „Od dziś – szybciej, łatwiej, sprawniej – cyfrowa administracja w małopolskich JST” dofinansowanego ze środków...

Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia materiałów pomocniczych

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia materiałów pomocniczych do zajęć dydaktycznych w ramach projektu pt. „Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej przygotowani do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i...

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy, instalacji i konfiguracji oprogramowania POKL.05.02.01-00-062/13

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji oprogramowania Partnerów poprzez dostawę, instalację, konfigurację oprogramowania lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe oprogramowanie (w zależności od Partnera) wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi, instalacyjnymi oraz szkoleniowymi w ramach projektu pt. „Urzędy na miarę potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2007-2013,...

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy, instalacji i konfiguracji oprogramowania

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji oprogramowania Partnerów poprzez dostawę, instalację, konfigurację oprogramowania lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe oprogramowanie (w zależności od Partnera) wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi, instalacyjnymi oraz szkoleniowymi w ramach projektu pt. „Już dzisiaj – urzędy jutra w małopolsce” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2007-2013, Priorytet...

Ogłoszenie o naborze prowadzących zajęcia

Fundacja STIWEK z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 18 lok. 8, 00-590 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące: Zadanie I Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i pozalekcyjnych rozwijających pasje, a także poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego w Gimnazjum im. Kardynała Karola Wojtyły w Czańcu...

Designed by myworks