Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące usług druku w ramach projektu pt. „Już dzisiaj – urzędy jutra w Małopolsce” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2007-2013, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”

Szczegóły zapytania znajdą Państwo poniżej.

Pełna treść zapytania ofertowego