Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji Wolności, Edukacji, Kultury (STIWEK) powstała na początku 2011 roku. Stworzyły ją i prowadzą osoby od lat od lat związane z warszawskim środowiskiem organizacji pozarządowych: Zuzanna Kulińska i Mateusz Hładki.

Fundacja powstała by swoim działaniem przyczynić się do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Jej twórcy i współpracownicy skupiają się na realizowaniu projektów lokalnych, których celem jest wzmacnianie środowisk lokalnych i dostarczenia im narzędzi do wspólnego działania.