Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług edukacyjnych w ramach projektu „Dodatkowe umiejętności – nowe możliwości” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie obejmuje w szczególności:

1. Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć specjalistycznych kształcących kompetencje personalne i społeczne uczniów.

2. Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć specjalistycznych doskonalących umiejętności zawodowe uczniów w zakresie sprzedaży.

3. Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć specjalistycznych doskonalących umiejętności zawodowe uczniów w zakresie informatyki.

Szczegóły zapytania znajdą Państwo poniżej.

Pełna treść zapytania ofertowego

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

 

 

Wyniki zapytania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego największą ilość punktów otrzymali:

w części 1 – Strefa JA Anna Kozera, ul. Józefa Poniatowskiego 12A lok. 31, 05-091 Ząbki

w części 2 – Strefa JA Anna Kozera, ul. Józefa Poniatowskiego 12A lok. 31, 05-091 Ząbki

w części 3 – Krzysztof Chrostowski – osoba fizyczna