Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji oprogramowania Partnerów Projektu
poprzez dostawę, instalację, konfigurację oprogramowania wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi, instalacyjnymi oraz szkoleniowymi, w szczególności:

a. Opracowanie e-usług na platformę ePUAP – część I

b. Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie wraz z instruktażem przystanowiskowym Portalu Informacyjnego o Nieruchomościach do prezentowania informacji o gminnym zasobie nieruchomości – część II

c. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników JST – część III

w ramach projektu pt. „Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną Platformę Systemów Dziedzinowych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły zapytania znajdą Państwo poniżej.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 21.12.2016 – Zamawiający udziela odpowiedzi na trzymane pytania oraz publikuje wzór umowy.

 

Pytania oraz odpowiedzi z 21.12.2016

Wzór umowy (dodano 21.12.2016)

 

Pełna treść zapytania

Szczegółowy opis zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

 

W wyniku oceny ofert do realizacji usług w poszczególnych cześciach zostały wybrane następujące podmioty:

Część I – Konsorcjum wykonawców w składzie Madkom S.A., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – pełnomocnik konsorcjum, Madkom sp. z o.o., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – członek konsorcjum – oferta wpłynęła 22.12.2016 – cena oferty – 41 250,26 zł
Część II – Konsorcjum wykonawców w składzie Madkom S.A., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – pełnomocnik konsorcjum, Madkom sp. z o.o., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – członek konsorcjum – oferta wpłynęła 22.12.2016 – cena oferty – 81 180,00 zł
Część III – Konsorcjum wykonawców w składzie Cloud Industry Solutions sp. z o.o., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – pełnomocnik konsorcjum, Madkom S.A., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – członek konsorcjum, Madkom sp. z o.o., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – członek konsorcjum – oferta wpłynęła 22.12.2016 – cena oferty – 134 400,00 zł