Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji oprogramowania Partnerów poprzez dostawę, instalację, konfigurację oprogramowania lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe oprogramowanie (w zależności od Partnera) wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi, instalacyjnymi oraz szkoleniowymi, w szczególności:

a. Opracowanie oraz modernizacja e-usług na platformę ePUAP – część I

b. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do utworzenia Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany – częśc II

c. Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie wraz z instruktażem przystanowiskowym Portalu Interesanta do prezentowania mieszkańcom rozliczeń z Urzędem – część III

d. Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie wraz z instruktażem przystanowiskowym Portalu Informacyjnego o Nieruchomościach do prezentowania informacji o gminnym zasobie nieruchomości – część IV

e. Dostawa (lub modernizacja), instalacja, konfiguracja i wdrożenie wraz z instruktażem przystanowiskowym oprogramowania dziedzinowego w zakresie podatków i opłat lokalnych – część V

f. Dostawa i modernizacja, instalacja, konfiguracja i wdrożenie wraz z instruktażem przystanowiskowym Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją zintegrowanego z Biuletynem Informacji Publicznej oraz ePUAP – część VI

e. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników JST – część VII

w ramach projektu pt. „Sprawne urzędy małopolski” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły zapytania znajdą Państwo poniżej.

Pełna treść zapytania

Szczegółowy opis cześć I

Szczegółowy opis cześć II

Szczegółowy opis cześć III

Szczegółowy opis cześć IV

Szczegółowy opis cześć V

Szczegółowy opis cześć VI

Szczegółowy opis cześć VII

Warunki udziału w postępowaniu

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

W wyniku przeprowadzonego postepowania realizację powierzono konsorcjum wykonawców w składzie Madkom S.A – pełnomocnik konsorcjum, Madkom sp. z o.o. – członek konsorcjum